Informacje:

W pogoni za łatwym zyskiem

W pogoni za łatwym zyskiem Problem pornografii dotyka częściej chłopców, niestety i nastoletnie dziewczęta nie są wolne od niebezpieczeństw współczesnego świata. Nastolatki, większość wolnego czasu, spędzają w..Galeriach. O ile pokolenie rodziców, pamięta dobrze cale dnie spędzane na podwórku, na grach w podchody, grykla, gumę.. o tyle nowe pokolenie współczesnych nastolatków żyje w totalnie innej rzeczywistości. […]

Read more »
  • Koledzy całym światem

    Koledzy całym światem Szkoła nie jest jedynie miejsce, w którym toczy się świat lekcji, zadań domowych i kolejnych sprawdzianów kończących dane półrocze. Nastolatki chętnie chodzą do placówek oświatowych przede wszystkim dlatego, że mogą się w nich spotkać ze swoimi przyjaciółmi i porozmawiać podczas przerw na tematy dla nich istotne. Szkoła więc powinna zwracać uwagę także […]

    Read more »

Szkoła:

Zapobieganie trudnościom szkolnym dziecka

Zapobieganie trudnościom szkolnym dziecka W celu podjęcia odpowiednich kroków interwencyjnych, należy uprzednio zidentyfikować symptomy trudności w szkole. Co powoduje niepowodzenia dziecka? Specjaliści, pedagodzy i psychologowie, wymieniają najczęściej przyczyny osobowościowe, mające źródło w dziecku, przyczyny tkwiące w środowisku dziecka oraz przyczyny tzw. Pedagogiczne -związane ze sposobem edukowania dzieci. Do czynników indywidualnych wpływających na złe wyniki w […]

Read more »
  • Problemy nastolatków z nauką

    Problemy nastolatków z nauką Oprócz opisanych wyżej problemów, jednym z najczęstszych są niepowodzenia szkolne, które dotykają większości dzieci. Dziecko, które rozpoczyna edukację w gimnazjum, wykazuje p pierwszej fazie braki związane z matematyką i językiem ojczystym. Aby sprostać wymaganiom nauczycieli i dorównać kolegom w klasie, ucieka do zawodnych metod radzenia sobie niepowodzeniami, jak: spisywanie prac domowych […]

    Read more »

Ostatnio dodane:

OSMIORAKA ŚCIEŻKA W BUDDYŹMIE

Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka prowadzi, (jeśli przestrzega się jej reguł) do całkowitego ustania cierpienia, przebudzenia, doskonałości i przejścia do stanu nirwany (wyzwolenia od cyklu narodzin i śmierci). Aby tego dokonać trzeba przestrzegać zaleceń ośmiu reguł: 1. Właściwy Pogląd polega na poznaniu Czterech Szlachetnych Prawd; 2. Właściwe Postanowienie to wyrzeczenie się złej woli i odstąpienie od wyrządzania […]

Read more »

Kurs prawa jazdy Lublin

Po zmianach w państwowych egzaminach na prawo jazdy, zaliczenie go stało się nieco trudniejsze. Część teoretyczna została zdecydowanie rozwinięta i utrudniona, a część egzaminacyjna wciąż pozostaje tą dużo bardziej stresującą, gdyż do czynienia mamy już z, najczęściej, bezlitosnym egzaminatorem i ogromnym stresem, by nie popełnić błędu, mogącego skutkować natychmiastowym zakończeniem egzaminu i koniecznością ponownego do […]

Read more »

Back to Top