Informacje:

W pogoni za łatwym zyskiem

W pogoni za łatwym zyskiem Problem pornografii dotyka częściej chłopców, niestety i nastoletnie dziewczęta nie są wolne od niebezpieczeństw współczesnego świata. Nastolatki, większość wolnego czasu, spędzają w..Galeriach. O ile pokolenie rodziców, pamięta dobrze cale dnie spędzane na podwórku, na grach w podchody, grykla, gumę.. o tyle nowe pokolenie współczesnych nastolatków żyje w totalnie innej rzeczywistości. […]

Read more »
  • Koledzy całym światem

    Koledzy całym światem Szkoła nie jest jedynie miejsce, w którym toczy się świat lekcji, zadań domowych i kolejnych sprawdzianów kończących dane półrocze. Nastolatki chętnie chodzą do placówek oświatowych przede wszystkim dlatego, że mogą się w nich spotkać ze swoimi przyjaciółmi i porozmawiać podczas przerw na tematy dla nich istotne. Szkoła więc powinna zwracać uwagę także […]

    Read more »

Szkoła:

Zapobieganie trudnościom szkolnym dziecka

Zapobieganie trudnościom szkolnym dziecka W celu podjęcia odpowiednich kroków interwencyjnych, należy uprzednio zidentyfikować symptomy trudności w szkole. Co powoduje niepowodzenia dziecka? Specjaliści, pedagodzy i psychologowie, wymieniają najczęściej przyczyny osobowościowe, mające źródło w dziecku, przyczyny tkwiące w środowisku dziecka oraz przyczyny tzw. Pedagogiczne -związane ze sposobem edukowania dzieci. Do czynników indywidualnych wpływających na złe wyniki w […]

Read more »
  • Problemy nastolatków z nauką

    Problemy nastolatków z nauką Oprócz opisanych wyżej problemów, jednym z najczęstszych są niepowodzenia szkolne, które dotykają większości dzieci. Dziecko, które rozpoczyna edukację w gimnazjum, wykazuje p pierwszej fazie braki związane z matematyką i językiem ojczystym. Aby sprostać wymaganiom nauczycieli i dorównać kolegom w klasie, ucieka do zawodnych metod radzenia sobie niepowodzeniami, jak: spisywanie prac domowych […]

    Read more »

Ostatnio dodane:

www znp edu pl

Związek Nauczycielstwa Polskiego Związek Nauczycielstwa Polskiego to nic innego jak zawodowy związek pracowników oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania oraz nauki w Polsce. Związek Nauczycielstwa Polskiego inaczej ZNP powstał w roku 1930. Obecnie najwyższą władzą Związku Nauczycielstwa Polskiego jest Krajowy Zjazd Delegatów. Taki zjazd odbywa się co cztery lata. Na okręgowych konferencjach sprawozdawczo-wyborczych wybierany jest Zarząd Główny, […]

Read more »

Nauka jazdy Lublin

Otrzymanie prawa jazdy jest marzeniem każdego przyszłego kierowcy pragnącego jeździć po drogach całego świata, ale nim się to stanie musi on przejść odpowiednie szkolenia. Takie kursy jak nauka jazdy Lublin proponuje na wysokim poziomie, zgłaszające się osoby objęte są kompleksową opieką i poddane skrupulatnemu szkoleniu. Przygotowanie przyszłego kierowcy wymaga czasu i zapoznania się z dużą […]

Read more »

Back to Top