Informacje:

W pogoni za łatwym zyskiem

W pogoni za łatwym zyskiem Problem pornografii dotyka częściej chłopców, niestety i nastoletnie dziewczęta nie są wolne od niebezpieczeństw współczesnego świata. Nastolatki, większość wolnego czasu, spędzają w..Galeriach. O ile pokolenie rodziców, pamięta dobrze cale dnie spędzane na podwórku, na grach w podchody, grykla, gumę.. o tyle nowe pokolenie współczesnych nastolatków żyje w totalnie innej rzeczywistości. […]

Read more »
  • Koledzy całym światem

    Koledzy całym światem Szkoła nie jest jedynie miejsce, w którym toczy się świat lekcji, zadań domowych i kolejnych sprawdzianów kończących dane półrocze. Nastolatki chętnie chodzą do placówek oświatowych przede wszystkim dlatego, że mogą się w nich spotkać ze swoimi przyjaciółmi i porozmawiać podczas przerw na tematy dla nich istotne. Szkoła więc powinna zwracać uwagę także […]

    Read more »

Szkoła:

Zapobieganie trudnościom szkolnym dziecka

Zapobieganie trudnościom szkolnym dziecka W celu podjęcia odpowiednich kroków interwencyjnych, należy uprzednio zidentyfikować symptomy trudności w szkole. Co powoduje niepowodzenia dziecka? Specjaliści, pedagodzy i psychologowie, wymieniają najczęściej przyczyny osobowościowe, mające źródło w dziecku, przyczyny tkwiące w środowisku dziecka oraz przyczyny tzw. Pedagogiczne -związane ze sposobem edukowania dzieci. Do czynników indywidualnych wpływających na złe wyniki w […]

Read more »
  • Problemy nastolatków z nauką

    Problemy nastolatków z nauką Oprócz opisanych wyżej problemów, jednym z najczęstszych są niepowodzenia szkolne, które dotykają większości dzieci. Dziecko, które rozpoczyna edukację w gimnazjum, wykazuje p pierwszej fazie braki związane z matematyką i językiem ojczystym. Aby sprostać wymaganiom nauczycieli i dorównać kolegom w klasie, ucieka do zawodnych metod radzenia sobie niepowodzeniami, jak: spisywanie prac domowych […]

    Read more »

Ostatnio dodane:

Jak szybko i skutecznie zapamiętywać informacje?

Nauka czegoś na pamięć sprawia wielu osobom problem. Aby taka nauka nie sprawiała problemu, należy zwrócić uwagę na parę kwestii. Przede wszystkim, podstawowym błędem w uczeniu się czegoś jest powtarzanie po tysiąc razy tych samych zdań. Metoda ta oczywiście działa, ale dopiero po długim czasie i męczarniach. Warto spróbować sobie przypominać coś co już przeczytałeś, […]

Read more »

Coaching – Gniezno

Rozwój mentalny pod nadzorem coacha Jeśli chcesz się rozwijać, ale obawiasz się, że samemu nie dasz rady się zmobilizować. Skuteczny może się okazać coaching. To wsparcie rozwoju i przede wszystkim czuwanie na zachowaniem odpowiedniej konsekwencji w działaniu oraz utrzymania dyscypliny, które jest niezwykle ważne w czasie zmian wnętrza, postrzegania oraz odkrywania czegoś nowego w swoim […]

Read more »

Back to Top